A Ermida

O nome da Ermida, nunha paraxe chamada tamén As Múas ou O Couto, é recordo dunha antiga capela, da que se conservan documentos que falan da súa existencia a finais do século XVII. 

Preside o lugar un sinxelo cruceiro con cruz de brazos iguais, erguido sobre un varal octogonal barroco. A cruz semella ser anterior. Trátase, ademais do recordo dunha ermida, da cristianización dun lugar de culto anterior, posiblemente relacionado con Bandua.


A poucos metros hai indicios dunha mámoa e a tradición oral recórdanos que alí "enterrábanse os mouros". Non sabemos se os de Lámbrica...Pola parte oriental do cruceiro, e a non moita distancia, antes de chegar ás minas das Múas, atopamos a rocha ou peneda dos petroglifos da Ermida.